Johan Eriksson

Johan Eriksson

Advokat och delägare, Försvarsadvokaterna

Johan Eriksson är en av Sveriges mest erfarna brottmålsadvokater. Eriksson har under fyra år i rad blivit utsedd till Advokaternas Advokat - en utmärkelse som delas ut av branschmagasinet Legally yours, där Sveriges advokater får utse den advokat som de helst skulle vilja anlita i ett brottmål.

Play

Sakframställan

Johan Eriksson går igenom hur han använder sakframställan vid förberedelsen av sina mål. Sakframställningen är viktig för försvaret då de...

Hovrättsprocessen

I det här avsnittet går Johan Eriksson igenom sina tankar om hur man bör gå tillväga för att vinna framgång i hovrätten med utgångspunkt ...