Johan Holmquist

Johan Holmquist

Senior Associate vid Hannes Snellman

Johan Holmquist är specialist inom konkurrensrätt och arbetar på Hannes Snellman advokatbyrå. Johan företräder klienter inför svenska och europeiska konkurrensmyndigheter och domstolar i ärenden som gäller konkurrensbegränsande avtal, missbruk av dominerande ställning och prövningar av företagskoncentrationer. Han har en bakgrund som domare och har bl.a. tjänstgjort som hovrättsassessor vid Patent- och marknadsöverdomstolen. 

Webbinarier on-demand