Johan Scheuer

Johan Scheuer

Akustiker

Johan Scheuer är akustiker på miljökonsultfirman Ensucon. Han har arbetat som akustiker i 24 år på Ensucon, Ingemansson, WSP och ÅF. Johan arbetar med ljud- och vibrationsfrågor i hela kedjan av byggprocessen från planerings- och programskede till projektering, byggplatsuppföljning och kontrollbesiktning. Johan har haft uppdrag som föreläsare på LTH och KYH och har en bred erfarenhet av att kommunicera kring ljudfrågor med både professionella aktörer och allmänhet.

Webbinarier on-demand