John Woivalin

John Woivalin

Biträdande jurist på Alrutz Advokatbyrå

John Woivalin är biträdande jurist på Alrutz' Advokatbyrå som är en specialistbyrå inriktad mot miljörätt. John kom till Alrutz' 2023 och har tidigare arbetat som biträdande jurist på Agnes advokater och som juridisk rådgivare i miljörätt på JP Infonet. Han har även arbetat som myndighetsjurist på Åland. John har en juristexamen och en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Play