Jon  Kihlman

Jon Kihlman

Advokat

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm i december 1999 med avhandlingen Fel, vilken behandlar de köprättsliga felreglerna vid köp av fast och lös egendom. Utöver avhandlingen har Jon Kihlman också skrivit läroboken Köprätten – En introduktion och åtskilliga artiklar.

Jon Kihlman har i 25 år undervisat i avtalsrätt vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Han har samtidigt undervisat för näringslivet i kommersiell avtalsrätt i allmänhet och svensk och internationell köprätt i synnerhet. Hans undervisning i internationell handelsrätt bygger företrädesvis på den internationella köplagen (CISG) och på Unidroit Principles.

Som advokat arbetar Jon Kihlman i första hand med rådgivning kring och konstruktion av enskilda avtal och avtalsmallar eller standardavtal, med tvister om avtal samt med offentlig upphandling. Inte minst konstruktionen av avtalsmallar och standardavtal vinner på att kombineras med utbildning av dem som skall använda mallarna eller standardavtalen.

Play

Grov vårdslöshet?

Hade en entreprenör – tillika försäkringstagare – varit grovt vårdslös när han utförde sitt uppdrag enligt entreprenadavtalet? Traditione...