Jon  Kihlman

Jon Kihlman

Advokat

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm i december 1999 med avhandlingen Fel, vilken behandlar de köprättsliga felreglerna vid köp av fast och lös egendom. Utöver avhandlingen har Jon Kihlman också skrivit läroboken Köprätten – En introduktion och åtskilliga artiklar.

Jon Kihlman har i 25 år undervisat i avtalsrätt vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Han har samtidigt undervisat för näringslivet i kommersiell avtalsrätt i allmänhet och svensk och internationell köprätt i synnerhet. Hans undervisning i internationell handelsrätt bygger företrädesvis på den internationella köplagen (CISG) och på Unidroit Principles.

Som advokat arbetar Jon Kihlman i första hand med rådgivning kring och konstruktion av enskilda avtal och avtalsmallar eller standardavtal, med tvister om avtal samt med offentlig upphandling. Inte minst konstruktionen av avtalsmallar och standardavtal vinner på att kombineras med utbildning av dem som skall använda mallarna eller standardavtalen.

Play

Skadestånd vid obefogad hävning

Det kan bli dyrt att häva utan grund. Vi tar upp två hovrättsfall och ger en gedigen genomgång av de regler som gäller vid hävning. Hur resonerar domstolarna kring rätten till skadestånd? Vilka oli...

Advokat – utbildningsintyg

De försvunna korna

Ny dom från Högsta domstolen "De försvunna korna". I den tar Högsta domstolen upp förutsättningar för att häva ett avtal och grunderna för skadestånd. Jon Kihlman berör också ett ämne som Högsta do...

Advokat – utbildningsintyg

De nya leveransvillkoren i Incoterms 2020

I mitten av september lanserade Internationella handelskammaren (ICC) Incoterms 2020, som börjar gälla vid årsskiftet. Leveransvillkoren fördelar ansvaret för kostnader och risker under transporten...

Advokat – utbildningsintyg

Hävningsförbehålls sakrättsliga verkan

I ett nytt rättsfall tar Högsta domstolen upp äganderättsförbehåll, en av den svenska sakrättens eviga frågor. När står sig ett sådant förbehåll gentemot köparens olika fordringsägare? Jon Kihlman reder ut vad som gäller.

Skadestånd vid offentlig upphandling

En ny dom från Högsta domstolen klargör leverantörens möjlighet till skadestånd vid offentlig upphandling. Kihlman analyserar domen och besvarar frågor som om ersättning kan erhållas för anbudskost...