Karin Cederlund

Karin Cederlund

Advokat och partner på Sandart & Partners

Karin har stor erfarenhet av rättegångar och av att skriva och förhandla avtal inom dessa områden. Karin sitter i styrelsen för Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR). Hon har suttit som expert i Upphovsrättsutredningen och Utredningen om Följerättsersättning.

Webbinarier on-demand