Kristian Hermanrud

Kristian Hermanrud

Advokat och Partner vid Gro Advokatbyrå

Kristian har ekonomiexamen och juristexamen från Sverige och USA. Han är specialist på fondrätt, finansiell reglering, aktieägaravtal och såddfinansieringar. Kristian har mångårig erfarenhet av att företräda grundare och förvaltarteam såväl som institutionella investerare och riskkapitalgrupper kring ägarfrågor och investeringsavtal i riskkapitalägda bolag och fonder.