Lukas Granlund

Lukas Granlund

Senior Associate vid Cirio Advokatbyrå

Lukas är specialiserad på offentliga affärer (bl.a. offentlig upphandling och statsstöd) och ingår iCirios synergigrupper Digital och Biological. Lukas har även särskild erfarenhet av allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet- och sekretesslagstiftning i samband med affärer mellan det offentliga och privata. Inom upphandlingsrätt arbetar Lukas löpande i ärenden inom flertalet olika sektorer, och har således gedigen erfarenhet från både LOU, LUF, LUK och LUFS-regelverket, inklusive säkerhetsskyddade upphandlingar. Inom rättsområdet arbetar Lukas löpande med rådgivning och tvistlösning för såväl leverantörer som upphandlande myndigheter. 

Genom engagemanget inom Digital har Lukas särskild kunskap och erfarenhet från upphandlingar inom det digitala området. Lukas har genom sitt engagemang inom Biological även särskild kunskap och erfarenhet av upphandlingsmarknaden inom Life Science området. 

Lukas har skrivit flertalet artiklar inom upphandlingsrätt i bl.a. MedTech Magazine och Offentliga affärer, samt är medförfattare till lagen om offentlig upphandling – en kommentar.  

Lukas håller löpande kurser inom upphandling. Därtill anlitas Lukas ofta som talare på mässor och seminarium inom upphandling, och har bl.a. deltagit som talare vid Upphandlingsdagarna, Almedalen och Swedish MedTech:s upphandlingskommitté. 

Webbinarier on-demand