Marianne Rødvei Aagaard

Marianne Rødvei Aagaard

Universitetslektor och docent i civilrätt

Universitetslektor och docent i civilrätt. Forskar blad annat på de kontraktsrättsliga problem som uppkommer vid förvärv av nyproducerad bostadsrätt.