Marie Allen

Marie Allen

Professor vid Uppsala Universitet

Marie Allen är professor i rättsgenetik vid Uppsala universitet. Hon har forskat och undervisat om nya metoder för kriminaltekniska DNA-analyser i Sverige och i USA.

Webbinarier on-demand