Martin Brinnen

Martin Brinnen

Senior Specialist vid Advokatfirman Kahn Pedersen

Senior Specialist vid Advokatfirman Kahn Pedersen och är en av Sveriges ledande experter på dataskyddsfrågor och yttrandefrihetsrätt.

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

GDPR i offentlig sektor

Flera misstag har uppdagats efter att dataskyddsförordningen trätt i kraft. Detta måste myndigheter tänka på gällande GDPR.