Mikael Stabo

Mikael Stabo

Advokat och delägare på Cirio Advokatbyrå,

Advokat och delägare på Cirio Advokatbyrå, och leder byråns fastighetsgrupp. Har omfattande erfarenhet av försäkrade fastighetstransaktioner, med såväl säljarinitierade som köparinitierade försäkringar, och har även biträtt försäkringsgivare i samband med försäkrade transaktioner.   

Seminarier