Olof Malmberg

Olof Malmberg

Advokat

Olof Malmberg studerade juridik vid Uppsala universitet och har därefter arbetat i över tio år på affärsjuridisk advokatbyrå med bland annat domstolsprocesser, transaktioner samt fastighets- och miljörätt. Före juristprogrammet studerade han i London till en BSc Economics. Han har under studietiden även arbetat med försäkringsfrågor.

Play