Peter Tagestam

Peter Tagestam

Affärsjurist och delägare vid Advantage Juristbyrå

Affärsjurist och delägare vid Advantage Juristbyrå med inriktning mot process och avtalsrätt. Har mångårig erfarenhet av förhandlingar såväl i som utanför domstol. Föreläser också regelbundet för bland annat företag och organisationer.