Richard Wessman

Richard Wessman

Jur. dr. samt advokat och delägare vid Advokatfirman Vinge

Jur. dr och advokat samt delägare vid Advokatfirman Vinge. En av landets främsta experter inom varumärkesrätt och författare av lagkommentaren till varumärkeslagen. Har lång erfarenhet av immaterialrättsliga tvister och har bedrivit såväl undervisning som forskning vid universitet.