Robin  Heimdahl

Robin Heimdahl

Senior Associate vid Cirio Law Firm

Robin tillhör Cirios digitala synergigrupp och arbetar främst med offentliga kontrakt och konkurrensrätt. 

Webbinarier on-demand