Sebastian Scheiman

Sebastian Scheiman

Advokat

Advokat specialiserad på processrätt och fri- och rättighetsfrågor. Har varit ombud i HD, HFD, EU-domstolen och Europadomstolen. 

Seminarier

Webbinarier

Med staten som motpart

Att processa mot det allmänna har länge ansetts vara en närmast omöjlig uppgift. Senare tids praxis har dock förbättrat möjligheterna att nå framgång för den enskilde. Under seminariet går advokat ...