Sebastian Scheiman

Sebastian Scheiman

Advokat

Advokat specialiserad på processrätt och fri- och rättighetsfrågor. Har varit ombud i HD, HFD, EU-domstolen och Europadomstolen. 

Seminarier