Sebastian Scheiman

Sebastian Scheiman

Advokat

Advokat specialiserad på processrätt och fri- och rättighetsfrågor. Har varit ombud i HD, HFD, EU-domstolen och Europadomstolen. 

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

Med staten som motpart

Att processa mot det allmänna har länge ansetts vara en närmast omöjlig uppgift. Senare tids praxis har dock förbättrat möjligheterna att...