Shafqat Khatana

Shafqat Khatana

Affärsjurist, VD och grundare av Advantage Juristbyrå

Affärsjurist, VD och grundare av Advantage Juristbyrå med gedigen erfarenhet av kommersiell tvistelösning. Företräder regelbundet sina klienter i allmän domstol, och kopplas ofta in före processerna för att analysera förutsättningarna för process.