Sofia Halliday Bruno

Sofia Halliday Bruno

Advokat och delägare vid Gro Advokatbyrå

Advokat och delägare vid Gro Advokatbyrå. Har gedigen erfarenhet av kommersiell avtalsrätt och förhandlingar. Tidigare verksam vid en av Stockholms större advokatbyråer och som bolagsjurist inom IT-branschen i Stockholm och London.