Ulrika Borg

Ulrika Borg

Advokat, delägare KRIM advokater

Ulrika Borg har mångårig erfarenhet som brottmålsadvokat och åtar sig främst uppdrag som offentlig försvarare. Hon har biträtt klienter i omfattande och uppmärksammade brottmål. Ulrika undervisar även i juridik på Stockholms universitet i kurser på juristprogrammet som berör straff- och processrätt. Utöver detta föreläser Ulrika på olika uppdragskurser i straff- och socialrätt för bl.a. Stockholms universitet och är flitigt anlitad för att kommentera straff- och processrättsliga frågor i media. Ulrika har även mångårig erfarenhet som offentligt biträde i förvaltningsrätten vid LVU-, LPT-, LRV- samt LVM-mål samt målsägandebiträde och åtar sig även dessa uppdrag.

Play

Om unga lagöverträdare

I det här avsnittet ger Ulrika Borg praktiska tips om vad du bör tänka på när du företräder unga lagöverträdare. Hon tar upp Riksåklagare...