Ulrika Borg

Ulrika Borg

Advokat, delägare KRIM advokater

Ulrika Borg har mångårig erfarenhet som brottmålsadvokat och åtar sig främst uppdrag som offentlig försvarare. Hon har biträtt klienter i omfattande och uppmärksammade brottmål. Ulrika undervisar även i juridik på Stockholms universitet i kurser på juristprogrammet som berör straff- och processrätt. Utöver detta föreläser Ulrika på olika uppdragskurser i straff- och socialrätt för bl.a. Stockholms universitet och är flitigt anlitad för att kommentera straff- och processrättsliga frågor i media. Ulrika har även mångårig erfarenhet som offentligt biträde i förvaltningsrätten vid LVU-, LPT-, LRV- samt LVM-mål samt målsägandebiträde och åtar sig även dessa uppdrag.

Play

Om unga lagöverträdare

I det här avsnittet ger Ulrika Borg praktiska tips om vad du bör tänka på när du företräder unga lagöverträdare. Hon tar upp Riksåklagarens nya riktlinjer, samt ett nytt avgörande om åldersbestämning.