Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Barns rätt och bästa i en tid av inkorporering av barnkonventionen

I oktober månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Titti Mattsson om barns rätt och barnets bästa, med anledning av att FN:s barnkonvention blir svensk lag den 1 januari 2020. Kommentaren redogör bland annat för ett antal aktuella avgöranden på området, och ställer frågan om svenska myndigheter är rustade för den kommande barnrättslagen.

Titti Mattsson
Professor i offentlig rätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp