Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Compliance-utbildning – varför, vad och hur

Genom ett fullgott compliance-program kan ett bolag undvika eventuella böter då man vidtagit rimliga åtgärder för att motverka exempelvis korruption. Löpande compliance-utbildningar för de anställda är ett av de viktigaste verktygen för ett företags regelefterlevnad. Samtidigt är utbildning tidsödande och resurskrävande, men det viktiga är att ge rätt person rätt information vid rätt tillfälle. Bo Berndtsson ger ett schematiskt tillvägagångssätt för vilken typ av utbildning som ska användas när, hur och för vem.

Bo Berndtsson
Advokat och Specialist Counsel vid Setterwalls Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom compliance

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.