Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Nya oklarheter kring arbetstid vid vattenverksamhet

Hur skiljer sig befintliga regler från regeringens förslag om förlängning av den tid inom vilken arbeten för vattenverksamhet ska vara utförda, och löser de tidigare påtalade problem? Vad innebär kraven – att det ska vara fråga om verksamheter som tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse och som av särskilda skäl inte kan avslutas inom tio år – i praktiken, och vilka verksamhet är det egentligen som åsyftas? Emil Samuelsson tittar närmare på förslaget, även med avseende på "oförutsedd skada".

Emil Samuelsson
Advokat vid Advokatfirman Åberg & Co