Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Om möjligheten att överklaga beslut enligt förvaltningslagen

Vad krävs för att ett beslut ska vara överklagbart? Högsta förvaltningsdomstolen har i flera nya avgöranden i olika typer av förvaltningsmål prövat frågan om besluts överklagbarhet enligt förvaltningslagen. Lars Bejstam redogör för sin syn på frågan med utgångspunkt i senare tids praxis.

Lars Bejstam
Jur. dr och docent i förvaltningsrätt samt verksam vid Bejstam Juridik

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp