Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Skarpa åldersgränser, vaga normer, bristande legitimitet

I en dom från Migrationsöverdomstolen fick en flicka som precis fyllt arton år inte uppehållstillstånd i Sverige tillsammans med sin mor och sina syskon. I en annan dom från Svea hovrätt var rättens fem ledamöter lika oeniga som föräldrarna om hur barnen skulle bo. Dessa två domar behandlar Johanna Schiratzki i mars månads expertkommentar i familjerätt. Domarna tydliggör nackdelarna med skarpa åldersgränser och problemen med vaga principer såsom principen om barnets bästa som i stor utsträckning bygger på en öppen bedömning med betydande utrymme för enskilda rättstillämpares uppfattningar och värderingar.

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom familjerätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.