BLOGG

Hur kommer AI-utvecklingen att påverka juristutbildningen?

På Lexnova har vi alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller juridisk omvärldsbevakning och kompetensförsörjning. En del i det arbetet är utvecklingen av vår juridiska AI-tjänst, Legal Assistant. Men med den snabba utvecklingen inom AI-området väcks en viktig fråga: Hur kommer denna teknologiska framfart att påverka juristutbildningar världen över?

Juristutbildningens anpassning till AI

Många ledande universitet har redan börjat integrera AI i sina juristutbildningar. Exempelvis har Stanford Law School och MIT inlett initiativ för att utforska hur AI kan användas inom juridiken. Professor Daniel Katz vid Chicago-Kent Collega of Law betonar behovet av att förstå AI och dess tillämpningar som en central del av framtidens juridiska utbildning. I en intervju från februari 2023 säger han att: "Snart kommer advokater förväntas veta hur man använder AI-verktyg, och lärosäten kommer behöva bestämma vad de ska göra åt saken. För de här verktygen försvinner inte."

Även Professor Richard Susskind vid University of Oxford utforskar hur AI och teknik kommer att påverka juridikens framtid. Han argumenterar för att den nuvarande juridiska utbildningen behöver anpassas för att förbereda framtidens jurister för att arbeta med och utveckla AI-system. Han menar att juridikstudenter måste förstå de teknologiska förändringarna och deras implikationer för att förbli relevanta i en snabbt föränderlig värld.

Svenska perspektiv på AI och juridik

I Sverige är flera universitet aktiva inom forskning och utbildning inom AI. Lunds universitet driver exempelvis AI Lund, ett nätverk för forskning, utbildning och innovation inom AI. De erbjuder även kurser som fokuserar på AI och juridik, där studenter kan lära sig om hur AI kan tillämpas inom rättsväsendet och vilka etiska frågor som uppstår​. Professor Stanley Greenstein, universitetslektor i rättsinformatik vid Stockholms universitet, har utforskat de juridiska och etiska konsekvenserna av AI inom juridiken. Han har betonat vikten av att integrera AI på ett ansvarsfullt sätt och att säkerställa att mänskliga värden och autonomi förblir centrala i teknikutvecklingen. Enligt Greenstein är det avgörande att jurister inte tappar fokus på människan när de arbetar med AI.

Vid sitt sammanträde den 13 juni antog Advokatsamfundets styrelse grundläggande allmänna råd om användning av generativa AI-modeller i advokatverksamhet. Råden betonar att advokater måste följa lagar och etiska regler. Samtidigt påpekas att rådgivningsansvaret kräver att all AI-genererad information noggrant granskas och verifieras innan den används juridiskt. Advokater måste också säkerställa att tystnadsplikt och sekretess upprätthålls. Slutligen bör advokatbyråer införa riktlinjer för AI-användning och utbilda personalen kontinuerligt för att säkerställa att teknologin används korrekt och etiskt. Detta kommer givetvis också få en påverkan på svenska juristutbildningar.

Hur ser framtiden ut?

Vi frågade vår chefredaktör Mikael Kindbom. Han minns den situation som rådde när han började rapportera från domstolarna i slutet på förra seklet.

- Jag tog ju min juristexamen på 90-talet och började arbeta med juridiska nyhetstjänster när faxrobotar var en revolution för distributionen till tusentals abonnenter. Sedan slog Internet igenom och påverkade både distributionen och förädlingen av domar.

Mikael Kindbom ser AI som den största förändringen sedan internet kom. Det påverkar inte inte minst juristutbildningen.

- När en robot nu kan göra jobbet måste metoderna och arbetssätten förändras. Att lära sig saker utantill och sedan gå upp och tentera hör historien till. Nu borde vi snarare fokusera helt på att utveckla juriststudenternas förmåga att tänka självständigt och analysera problem. Det blir sannolikt svårare för lärarna att utforma proven framöver. Det kan ju inte vara meningen att studenterna ska svara på frågor som en robot klarar på några sekunder. Vad händer med rättegångsspelen på juristprogrammet? Redan nu varnas det för att en AI-robot kan förutse hur domarna kommer att döma. Hur meningsfullt är det att ägna dagar åt att skriva ett PM som en robot klarar av att formulera snabbare än jag hinner dricka upp en kopp kaffe.

Daniel Westman, specialiserad på IT- och medierätt, var inne på samma linje när han i början av juni medverkade vid ett panelsamtal arrangerat av Blendow Lexnova.

- Det kommer behövas andra egenskaper av jurister framöver. Många rutinuppgifter försvinner. Det kan låta oroande för somliga men juristens roll blir roligare.

Mer om AI i juridiken Mer om Legal Assistant