NYHET

Lexnova tar juridisk AI-tjänst till nästa nivå med ChatGPT-4o

När Lexnova påbörjade utvecklingen av sin juridiska AI-tjänst, Legal Assistant, var språkmodellen ChatGPT-4 det självklara valet.

När Lexnova påbörjade utvecklingen av sin juridiska AI-tjänst, Legal Assistant, föll valet naturligt på ChatGPT-4 som språkmodell. Nu tar Legal Assistant nästa steg med den uppgraderade versionen, ChatGPT-4o.

ChatGPT-4o, där "o" står för omni, representerar en betydande förbättring. Modellen som ligger till grund för Lexnovas Legal Assistant är nu mer mångsidig, mer flexibel och kapabel att hantera ett brett spektrum av juridiska uppgifter med snabbare och mer kvalitativa svar.

Johan Wallquist, Head of AI på Blendow Group, berättar:

"GPT-4o har visat sig vara ytterligare ett steg i utvecklingen från tidigare GPT4 Turbo, den är både mer intelligent, snabbare och mer kostnadseffektiv. Även om andra modeller har närmat sig GPT4-nivå så anser vi (och många andra) att OpenAI:s frontmodell fortfarande är bäst. Däremot så utvärderar vi självklart andra modeller när de kommer för att alltid kunna använda den modell som är bäst lämpad för just vår produkt och affärsmodell."

Med kontinuerliga förbättringar i Legal Assistant, både via språkmodellen och genom egna utvecklingsprojekt, befäster Lexnova sin position i framkanten av juridisk AI-teknologi, redo att möta framtidens utmaningar tillsammans med sina kunder.

Läs mer om Legal Assistant Boka demo