Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Beviljande av bygglov anses inte missgynnande trots hög avgift

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor