Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Försäkringstagare inte ägare och brukare av förstörd bil – HD tar inte upp frågan

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Försäkringsrätt