Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD häver häktningsbeslutet mot dömd i ”Sigma-målet” – trots recidivfara

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffprocess