Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD klargör när brottmålstaxan i överklagade mål ska användas

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Advokat, Straffprocess