Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ska pröva tullbrott

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Tull- och smugglingsbrott, Brott mot samhället