Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD 2019 ref. 2

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
-