Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2016:16

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
EU-domstolens avgörande den 21 december 2011 i mål C 411/10 och C-493/10, N.S. och M.E. m.fl.;EU-domstolens avgörande den 10 december 2013 i mål C 394/12, Abdullahi;EU-domstolens avgörande den 17 mars 2016 i mål C-695/15, Mirza;EU-domstolens avgörande den 7 juni 2016 i mål C-63/15, Ghezelbash;Europadomstolens avgörande den 21 januari 2011 i mål M.S.S. mot Belgien och Grekland (30696/09);Europadomstolens avgörande den 4 november 2014 i mål Tarakhel mot Schweiz (29217/12);MIG 2007:8;MIG 2008:42;MIG 2010:18;MIG 2010:21;MIG 2013:18;MIG 2013:23;MIG 2014:24

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).