Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2016:23

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
EU-domstolens avgörande den 4 december 1974 i mål 41/74, van Duyn;EU-domstolens avgörande den 5 april 1979 i mål 148/78, Ratti;EU-domstolens avgörande den 19 januari 1982 i mål 8/81, Becker;EU-domstolens avgörande den 21 oktober 2010 i mål C-227/09, Accardo m.fl.;EU-domstolens avgörande den 15 september 2011 i de förenade målen C-180/10 och C-181/10, Slaby och Kuć;MIG 2008:7;MIG 2008:34