Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2016:26

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
Europadomstolens avgörande den 28 maj 1985 i mål Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien (9214/80; 9473/81; 9474/81);Europadomstolens avgörande den 4 december 2012 i mål Butt mot Norge (47017/09);Europadomstolens avgörande den 10 juni 2010 i mål Jehovas Wittnesses of Moscow mot Ryssland (302/02);Den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheternas beslut den 29 juni 1992 R.B. mot Storbritannien (19628/92)