Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2017:11

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
EU-domstolens avgörande den 4 december 1974 i mål 41/74, Van Duyn;EU-domstolens avgörande den 26 februari 1975 i mål 67/74, Bonsignore;MIG 2012:14;EU-domstolens avgörande den 9 november 2010 i de förenade målen C-57/09 och C-101/09, B och D;EU-domstolens avgörande den 23 november 2010 i mål C 145/09, Tsakouridis;EU-domstolens avgörande den 22 maj 2012 i mål C-348/09, P.I.;EU-domstolens avgörande den 4 oktober 2012 i mål C-249/11, Byankov;EU-domstolens avgörande den 24 juni 2015 i mål C-373/13, H.T.;Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, första kammarens dom den 10 december 1998 i målet Furundzija, IT-95-17/1-T;Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, överklagandekammarens dom den 15 juli 1999 i målet Tadic, IT-94-1-A;MIG 2007:10;MIG 2007:49;MIG 2008:46;MIG 2009:21;MIG 2011:24

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).