Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2017:6

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
EU-domstolens avgörande den 7 november 2013 i de förenade målen C-199/12-C-201/12, X, Y och Z;EU-domstolens avgörande den 17 februari 2009 i mål C-465/07, Elgafaji;Europadomstolens avgörande den 5 juli 2016 i mål A.M. mot Nederländerna (29094/09);CCPR avgörande den 4 juli 2016 (2464/2014;MIG 2009:36;MIG 2011:7