Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2018:16

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
Europadomstolens avgörande den 14 juni 2011 i mål Osman mot Danmark (38058/09);MIG 2007:33;MIG 2012:13;MIG 2015:4

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).