Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2018:17

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
EU-domstolens dom den 22 oktober 2009 i de förenade målen García och Cabrera, C-261/08 och C-348/08, EU:C:2009:648;EU-domstolens dom den 7 juni 2016, Affum, C-47/15, EU:C:2016:408;EU-domstolens dom den 7 mars 2017, X och X, C-638/16, EU:C:2017:173;MIG 2008:25;MIG 2011:11;MIG 2012:1

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).