Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2018:20

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
Europadomstolens dom den 21 december 2001 i målet Sen mot Nederländerna;Europadomstolens dom den 1 december 2005 i målet Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna;Europadomstolens dom den 28 juni 2011 i målet Nunez mot Norge;Europadomstolens dom den 10 juli 2014 i målet Mugenzi mot Frankrike;Europadomstolens dom den 8 november 2016 i målet El Ghatet mot Schweiz;MIG 2018:4