Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2018:3

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
EU-domstolens avgörande den 17 juni 2010 i mål C-31/09, Bolbol;EU-domstolens avgörande den 19 december 2012 i mål C 364/11, El Kott m.fl.;MIG 2012:20;MIG 2013:19;MIG 2015:22;SG (Stateless Nepalese:Refugee Removal Directions) Bhutan [2005] UKIAT 00025;Maarouf v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1994] 1 F C 723;Thabet v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1998] A F C 21;Bundesverwaltungsgericht den 26 februari 2009, BVerwG 10 C 50.07