Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2019:10

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
EU-domstolens dom den 9 november 2010 (B och D, C-57/09 och C-101/09, EU:C:2010:661);EU-domstolens dom den 13 september 2018 (Shajin Ahmed, C 369/17, EU:C:2018:713)

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).