Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2019:13

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
EU-domstolens dom den 19 december 2012 (El Kott m.fl., C-364/11, EU:C:2012:826);EU-domstolens dom den 25 juli 2018 (Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584);MIG 2013:19;MIG 2018:3

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).