Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2019:6

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
EU-domstolens dom den 21 december 2011 (Ziolkowski m.fl., C 424/10 och C-425/10, EU:C:2011:866);EU-domstolens dom den 16 januari 2014 (M.G., C-400/12, EU:C:2014:9);EU-domstolens dom den 16 januari 2014 (Onuekwere, C 378/12, EU:C:2014:13);EU-domstolens dom den 11 juni 2015 (Zh och O, C 554/13, EU:C:2015:377);EU-domstolens dom den 17 april 2018 (B och Vomero, C 316/16 och 424/16, EU:C:2018:256);Europadomstolens dom den 18 oktober 2006 i målet Üner mot Nederländerna;Europadomstolens dom den 20 september 2011 i målet A.A. mot Förenade kungariket;MIG 2015:16