Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2019:9

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
MIG 2006:1;MIG 2007:12;MIG 2011:24;MIG 2012:14;MIG 2017:11;MIG 2017:12;Brittiska övre tribunalen för flykting- och immigrationsmål, dom den 1 juni 2016 i målet AB mot The Secretary of State for the Home Department (UKUT 00376[IAC])