Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD 2017:40

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Lagrum
NJA 1996 s. 110;NJA 2013 s. 350