Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD 2019:8

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Lagrum
NJA 1998 s. 228;NJA 2008 s. 893;NJA 2010 s. 274;Mark- och miljööverdomstolens dom 2017-02-14 i mål nr F 2344-16;Mark- och miljööverdomstolens dom 2015-04-30 i mål nr F 9829-14;Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-01-13 i mål nr F 5533-13