Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD 2019:9

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Lagrum
NJA 2018 s. 200