Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2019:68
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor